Vé Tàu từ Ga Nha Trang đi Huế

MAI THỊ NHUNG
Xin chào bạn! Bạn đang tìm vé tàu từ Ga Nha Trang đi Huế? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về giá vé, bảng giờ tàu và cách đặt...

Xin chào bạn! Bạn đang tìm vé tàu từ Ga Nha Trang đi Huế? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về giá vé, bảng giờ tàu và cách đặt vé một cách dễ dàng. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Vé tàu từ Ga Nha Trang đi Huế

Vé tàu từ Ga Nha Trang đi Huế có giá khoảng 519,000 đồng. Khoảng cách giữa hai ga là 627km với tần suất 6 đoàn tàu/ngày đón trả khách từ Nha Trang đi Huế. Hành khách có thể mua vé qua điện thoại 0258 7 305 305 hoặc đặt trực tiếp trên website Vé tàu từ ga Nha Trang đi Huế.

Bạn cũng có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Nha Trang Huế, danh sách các tàu chạy từ Ga Nha Trang đi Ga Huế và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi.

Vé tàu Nha Trang Huế

Ga Nha Trang

Để đi từ Ga Nha Trang đi Huế, tàu sẽ chạy trong khoảng 13 giờ 7 phút. Có các tàu chạy từ Nha Trang đi Huế với các số hiệu: SE4, SE2, SE8, SE6, SE22, SE10 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Nha Trang đi Huế

Dưới đây là bảng giờ tàu từ ga Nha Trang đi Huế:

Tên tàu Ga Nha Trang Ga Huế Tổng thời gian
Tàu SE4 03:21 15:26 12 Giờ 5 phút
Tàu SE2 04:54 16:19 11 Giờ 25 phút
Tàu SE8 13:33 01:34 12 Giờ 1 phút
Tàu SE6 16:23 04:52 12 Giờ 29 phút
Tàu SE22 20:04 10:10 14 Giờ 6 phút
Tàu SE10 23:51 12:58 13 Giờ 7 phút

Giá vé tàu từ ga Nha Trang đi Huế

Giá vé tàu dao động khoảng 519,000 đồng với 6 chuyến tàu chạy từ Nha Trang tới Huế mỗi ngày.

Bảng giá vé Nha Trang Huế của tàu SE4

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 747,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 777,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 685,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 715,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 676,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 594,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 552,000
8 Ghế phụ GP 326,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56 NML56 504,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V NML56V 514,000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...

Bảng giá vé tàu Nha Trang Huế của tàu SE4

Bên dưới là bảng giá vé Nha Trang Huế của tàu SE4:

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 806,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 836,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 728,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 758,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M 1,552,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M 729,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M 639,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M 594,000
9 Ghế phụ GP 350,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56 NML56 543,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V NML56V 553,000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...

Bảng giá vé tàu Nha Trang Huế của tàu SE8

Dưới đây là bảng giá vé Nha Trang Huế của tàu SE8:

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 914,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 944,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 852,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 882,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 841,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 776,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 673,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL 403,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML NML 519,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV NMLV 529,000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...

Bảng giá vé tàu Nha Trang Huế của tàu SE6

Dưới đây là bảng giá vé Nha Trang Huế của tàu SE6:

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 940,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M 940,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv 970,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 970,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 872,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M 872,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv 902,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 902,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 865,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 798,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 692,000
12 Ghế phụ GP 296,000
13 Ngồi cứng NC 362,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML NML 533,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV NMLV 543,000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...

Bảng giá vé tàu Nha Trang Huế của tàu SE22

Dưới đây là bảng giá vé Nha Trang Huế của tàu SE22:

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 934,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 964,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 808,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 838,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 796,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 690,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 572,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL 406,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML NML 479,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56 NML56 498,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V NML56V 508,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV NMLV 489,000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...

Bảng giá vé tàu Nha Trang Huế của tàu SE10

Cuối cùng, dưới đây là bảng giá vé Nha Trang Huế của tàu SE10:

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1 896,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v 926,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2 824,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v 854,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1 825,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2 761,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3 660,000
8 Ngồi cứng NC 346,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL 395,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML NML 509,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV NMLV 519,000

Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...

Hướng dẫn đặt vé tàu Nha Trang Huế

Việc đặt vé tàu từ Nha Trang đi Huế đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn không cần phải đến đại lý bán vé tàu tại Khánh Hòa, chỉ cần ở nhà bạn có thể đặt vé tàu Nha Trang Huế trực tuyến qua website Vé tàu từ ga Nha Trang đi Huế hoặc qua điện thoại 0258 7 305 305.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ.

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Nha Trang, ga đến: Huế và các trường có sẵn, bấm "Đặt vé".

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu từ Ga Nha Trang đến Ga Huế.

Sau khi đặt vé tàu Nha Trang Huế online, vé sẽ được gửi vào email, Zalo, SMS Facebook... Bạn có thể in vé hoặc chụp hình lại vé và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Nha Trang Huế

Hiện nay, việc thanh toán vé tàu rất đơn giản sau khi đặt vé tàu Nha Trang Huế qua điện thoại hoặc website thành công. Bạn sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ vé tàu Nha Trang Huế. Sau đó, bạn có thể thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua máy ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Bạn cũng có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, mã đặt chỗ sẽ trở thành vé điện tử tàu Nha Trang Huế của bạn.

Hành khách đặt vé tàu hãy tham khảo hướng dẫn thanh toán vé tàu để biết thông tin tài khoản của các ngân hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi:

  • Số điện thoại bán vé tàu Nha Trang Huế: 0258 7 305 305
  • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Nha Trang: 0335 023 023 - 0383 083 083
  • Thông tin về Giờ tàu ga Nha Trang: 0258 3 822 113
  • Đại lý vé Tàu hỏa tại Nha Trang: 1900 636 212
  • Địa chỉ ga Nha Trang: 17 Thái Nguyên - Phường Phước Tân - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
  • Tổng đài Đại lý vé máy bay Bamboo Airways tại Khánh Hòa: 1900 1812

Đại lý bán vé tàu Nha Trang Huế

Việc mua vé tàu ngày nay đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Bạn không cần phải đến đại lý bán vé tàu tại Nha Trang hoặc ra Ga Nha Trang mà chỉ cần ở nhà. Hãy gọi điện theo số 0258 7 305 305 hoặc đặt vé qua website bán vé tàu trực tuyến. Đường sắt Việt Nam đã phát hành vé tàu điện tử, giúp cho việc đi tàu trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Nha Trang Huế trên toàn quốc là 0258 7 305 305. Bạn có thể mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0258 7 305 305.

Vé tàu Nha Trang Huế

Hy vọng bài viết này giúp bạn tìm được vé tàu Nha Trang Huế giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Tham khảo bản đồ Đường sắt để mua vé tàu Nha Trang Huế

Bản đồ đường sắt

1