Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản Sử Dụng của Thiên Việt Tour. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

1. Sử Dụng Dịch Vụ:

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đề ra. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, và logo, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Thiên Việt Tour. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Thay Đổi Thông Tin:

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào trên trang web, bao gồm cả giá cả và điều kiện, mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau những thay đổi đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn với những điều chỉnh mới.

4. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin nào do lỗi không mong muốn từ phía bên thứ ba.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Thứ Ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này.

6. Hủy Bỏ Dịch Vụ:

Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ.

Chúng tôi rất mong muốn bạn có trải nghiệm du lịch tuyệt vời với Thiên Việt Tour. Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng của chúng tôi.