Xem thêm

Du lịch Việt Nam: Đạt 6 chỉ số hàng đầu thế giới

MAI THỊ NHUNG
5 điểm đến du lịch từ Hà Nội | Du lịch Việt Nam Theo Báo cáo Chỉ số Năng lực Phát triển Du lịch Toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới...

Du lịch Việt Nam 5 điểm đến du lịch từ Hà Nội | du lịch việt nam

Theo Báo cáo Chỉ số Năng lực Phát triển Du lịch Toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), du lịch Việt Nam đạt 6 chỉ số hàng đầu thế giới.

Báo cáo năm 2021 của WEF đã đánh giá và xếp hạng 117 nền kinh tế trên cơ sở đo lường 17 chỉ số cốt lõi, với 112 chỉ số phụ, được phân thành 5 nhóm. Nhóm này bao gồm môi trường hoạt động, chính sách và tạo thuận lợi cho du lịch, cơ sở hạ tầng, động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch và tính bền vững của du lịch.

Theo báo cáo của WEF, du lịch Việt Nam đứng thứ 52/117 nền kinh tế trên toàn thế giới, tăng 8 bậc so với năm 2019. Đây là mức tăng hạng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Indonesia (tăng 12 bậc) và Ả Rập Xê-út (tăng 10 bậc).

Trong số 17 chỉ số cốt lõi, du lịch Việt Nam được xếp vào tốp đầu thế giới (thứ 1-35) với 6 chỉ số hàng đầu, bao gồm năng lực cạnh tranh về giá (xếp thứ 15), tài nguyên thiên nhiên (xếp thứ 24), tài nguyên văn hóa (xếp thứ 25), hạ tầng hàng không (xếp thứ 27), tài nguyên phi giải trí (xếp thứ 29), và an toàn và an ninh (xếp thứ 33).

Đây là một bước tiến đáng kể của ngành du lịch Việt Nam so với kết quả đánh giá năm 2019, khi chỉ có 3 chỉ số được xếp vào tốp này là năng lực cạnh tranh về giá, tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa.

Ngoài ra, Việt Nam còn đạt 7 chỉ số hàng đầu thế giới, bao gồm môi trường kinh doanh, thị trường nhân lực và lao động, hạ tầng mặt đất và cảng biển, mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông, khả năng chống chịu kinh tế - xã hội, áp lực và tác động của nhu cầu du lịch, và mức độ mở cửa quốc tế.

Với 17 chỉ số cốt lõi, Việt Nam đạt 13 chỉ số từ nhóm trung bình đến hàng đầu thế giới.

Trong đó, những chỉ số tăng hạng nhiều nhất là môi trường kinh doanh, tăng 30 bậc; nguồn nhân lực và thị trường lao động, tăng 27 bậc; năng lực cạnh tranh về giá, tăng 20 bậc; an ninh và an toàn, tăng 16 bậc; hạ tầng mặt đất và cảng biển, tăng 15 bậc.

Đây là những động lực chính giúp Việt Nam tăng hạng 8 bậc so với năm 2019, trở thành một trong 3 quốc gia có sự cải thiện tốt nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ số đã đạt, du lịch Việt Nam còn đối mặt với sự sụt giảm của một số chỉ số, bao gồm mức độ sẵn sàng của công nghệ thông tin và truyền thông, cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, sự ưu tiên cho du lịch và môi trường bền vững.

Cũng trong báo cáo của WEF, có 4 chỉ số được xếp hạng thấp nhất của du lịch Việt Nam, bao gồm sức khỏe và vệ sinh, cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, sự ưu tiên cho ngành du lịch, và môi trường bền vững.

Thông tin được tham khảo từ Zing News

1