Hướng đến mô hình sản xuất cà phê bền vững: Nông dân Việt áp dụng kỹ thuật mới

MAI THỊ NHUNG
Dự án sản xuất cà phê bền vững tại Đăk Lăk, Đăk Nông và Gia Lai đã thu hút sự quan tâm từ nông dân và các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông...

Hướng đến mô hình sản xuất cà phê bền vững

Dự án sản xuất cà phê bền vững tại Đăk Lăk, Đăk Nông và Gia Lai đã thu hút sự quan tâm từ nông dân và các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 6/2022, dự án đã thành công áp dụng các phương pháp canh tác mới, hiệu quả vào sản xuất cà phê. Mục tiêu của dự án là xây dựng một mô hình sản xuất cà phê bền vững, giúp nông dân tăng thu nhập và bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường

Dự án nhằm sử dụng các kỹ thuật trồng trọt mới để hướng dẫn nông dân sản xuất thuận tự nhiên, giảm yếu tố đầu vào, tiết kiệm nhân công và bảo vệ môi trường. Nông dân được hướng dẫn sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón an toàn và có trách nhiệm. Đồng thời, hệ thống tưới tiết kiệm nước cũng được áp dụng trong quá trình canh tác.

Được hưởng lợi từ kỹ thuật canh tác bền vững

Trong suốt 3 năm thực hiện dự án, gần 4.000 nông dân tại Đăk Lăk, Đăk Nông và Gia Lai đã tiếp cận và áp dụng kiến thức kỹ thuật canh tác cà phê mới. Nhờ sự thành công của các phương pháp này, đã có gần 6.000 ha vườn cà phê và hơn 18.000 tấn cà phê được sản xuất theo mô hình canh tác bền vững.

Các thành phố trọng điểm cà phê của Việt Nam như Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông và Gia Lai cũng đã được hưởng lợi từ mô hình sản xuất cà phê bền vững. Thông qua dự án, đã có hơn 7.000 nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác cà phê theo mô hình cảnh quan bền vững trên diện tích trên 10.500 ha.

Tạo đà thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển

Các đối tác tham gia dự án mong muốn tạo ra các vùng nguyên liệu quy mô lớn bền vững, nâng cao sản lượng cà phê có trách nhiệm tại Việt Nam. Điều này không chỉ hỗ trợ sinh kế cho các nông hộ nhỏ, mà còn thu hút nhà mua hàng có trách nhiệm cũng như các nguồn đầu tư, hỗ trợ phát triển trong và ngoài nước.

Dự án sản xuất cà phê bền vững đang có sự đóng góp đáng kể trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và tạo thu nhập bền vững cho nông dân. Với sự hỗ trợ và đầu tư từ các đối tác, hy vọng rằng ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bền vững và thể hiện vai trò quan trọng của nó trên thị trường quốc tế.

1