Đảng Uỷ trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang: Nắm vững trách nhiệm, xây dựng tương lai sáng tạo

MAI THỊ NHUNG
Giới thiệu về Đảng Uỷ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã thành lập Đảng ủy theo Quyết định số 1332/QĐ-ĐUK ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy Khối các Cơ quan...

Giới thiệu về Đảng Uỷ

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã thành lập Đảng ủy theo Quyết định số 1332/QĐ-ĐUK ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hoà. Là một tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa và trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch với trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn.

Hiện nay, Đảng bộ trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang có 03 chi bộ trực thuộc, với 53 đảng viên. Đảng bộ Trường luôn được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hoà, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban ngành của địa phương. Có sự quan hệ trách nhiệm chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường và các tổ chức chính trị, các chi bộ trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Đảng bộ Trường thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy; nghị quyết và các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng. Các chi bộ trực thuộc luôn duy trì nề nếp và cách thức tiến hành sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ”.

Cơ cấu tổ chức

1. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang nhiệm kỳ 2020-2025

 • Đ/c Nguyễn Doãn Thành: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường CĐDLNT
 • Đ/c Nguyễn Đức Tân: Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng CĐDLNT
 • Đ/c Đoàn Xuân Nhân: Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng CĐDLNT
 • Đ/c Nguyễn Hữu Thắng: Đảng ủy viên
 • Đ/c Phan Ngọc Hậu: Đảng ủy viên
 • Đ/c Thẩm Thành Trung: Đảng ủy viên
 • Đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt: Đảng ủy viên

2. Chi bộ trực thuộc

 • Chi bộ 1: Đ/c Phạm Thị Minh Nguyệt
 • Chi bộ 2: Đ/c Trương Thị Hà
 • Chi bộ 3: Đ/c Thẩm Thành Trung
 • Chi bộ Học sinh, sinh viên: Đ/c Phan Ngọc Hậu
 • Chi bộ 4: Đ/c Nguyễn Tấn Huế

Đảng Uỷ trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Picture: Đảng Uỷ trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Đảng Uỷ trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Picture: Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tự hào được vinh danh là đơn vị "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Động lực này sẽ thúc đẩy Đảng bộ Trường tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu và mục tiêu của mình trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, Đảng Uỷ trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang sẽ tiếp tục nắm vững trách nhiệm và xây dựng tương lai sáng tạo cho ngành du lịch của Việt Nam.

1